Sporvejsfunktionærernes BrancheafdelingKontakt til din tillidsrepræsentant kan ske via FOA postkassen på stationerne

SporvejsNyt

Udgives ikke længere som magasin

Tekster og nyheder vil fremover komme som opslag og nyhedsbreve på
stationerne
 

Peter Crawford: 41916460
Jean Philip: 41916710

Hjemmeside er under flytning til FOA's hjemmeside - mere herom senere

Brancheafdelings adresse
Alex Baun
Brohaven 37A
8250 Egå