Sporvejsfunktionærernes BrancheafdelingKontakt til din tillidsrepræsentant kan ske via FOA postkassen på stationerne


Hjemmeside er under flytning til FOA's hjemmeside - mere herom senere

SporvejsNyt

Udgives ikke længere som magasin

Tekster og nyheder vil fremover komme som opslag og nyhedsbreve på
stationerne
 

Peter Crawford: 41916460
Jean Philip: 41916710

Indkaldelse til generalforsamling
17. januar 2017 - tryk her for dagsorden

Brancheafdelings adresse
Alex Baun
Brohaven 37A
8250 Egå